Посвідка на постійне проживання в Україні

Відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці можуть в установленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або для працевлаштування на певний термін. Для отримання , необхідно отримати дозвіл на імміграцію. Іноземці та особи без громадянства, які іммігрували на постійне проживання, отримують посвідку на постійне проживання. Дозвіл на імміграцію надається для певних категорій іммігрантів або в межах встановленої Кабінетом Міністрів України квоти імміграції, або поза квотою імміграції.
Перша група – особи за імміграційною квотою. Перелік категорій за квотою вказаний в статті 4 Закону.До них відносяться:1. Необхідні країні діячі культури і науки;2. Висококваліфіковані фахівці, яких потребує Україна;3. Особи, що інвестували в економіку України не менше 100 тис. доларів США;4. Повнорідні брат, сестра, дід, бабка, онук, онучка громадянина України;5. Особи, які раніше були українськими громадянами;6. Батьки, чоловік (дружина) і неповнолітні діти іммігранта (особи, яка отримала ПМЖ);7. Біженці або особи, що отримали притулок (після 3 років проживання);8. Жертви торгівлі людьми (після 3 років встановлення статусу).
Друга група – особи, які можуть стати іммігрантами окрім квоти.До них відносяться:1. Один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він знаходиться в шлюбі понад два роки, є громадянином України;2. Діти і батьки громадян України;3. Особи, що мають право на отримання громадянства України по територіальному походженню;4. Особи, які є опікунами або піклувальниками громадян України, або знаходяться під опікою або піклуванням громадян України;5. Особи, імміграція яких представляє державний інтерес для України;6. Зарубіжні українці, подружжя зарубіжних українців, їх діти у разі їх загального в’їзду і перебування на території України.
Особі, яка постійно мешкає за межами України, для в’їзду необхідно спочатку отримати дозвіл на імміграцію. Після чого дипломатичне представництво або консульська установа України за її зверненням оформляє імміграційну візу. Імміграційна віза дійсна впродовж одного року з дня її оформлення.
Отримання посвідки на постійне проживання на території України надає іноземцям і особам без громадянства значні переваги.Однією з переваг є те, що іноземець або особа без громадянства безперешкодно у будь-який момент може прибути на територію України без візи. https://www.college-homework-help.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *